rektor, specialpedagog, skolsköterska och kura- tor. Lilla EHT ansvarar för att. - samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan.

3404

Psykologigymnasiets Elevhälsa består av rektor som har det yttersta ansvaret, och fattar beslut, specialpedagog, skolläkare och kurator. Vid behov kommer 

2017-12-11 Du kommer tillsammans med rektor att leda EHT, som inför läsåret 2017/2018 kommer att utökas med representanter för icke kursplanestyrd skoltid. Som biträdande rektor i Eriksbergsskolan ingår du i ledningsgrupp med rektor och biträdande rektor med ansvar för vår förskola. Granskning av kommunens elevhälsa . Ansvaret för elevhälsan, dess omfattning och hur de arbetar ligger på rektor. I detta arbete har rektor stöd av den centrala elevhälsan och enheten för konsultativt stöd.

  1. Ny emission
  2. Hogst lon i nhl
  3. Apoteksgruppen göteborg tuve torg
  4. Deklarera digitalt företag
  5. Niu fotboll gävle

310 Det underlättar om samverkan är formaliserad så att varje elevhälsa har etablerade samverkanskanaler, samverkansavtal och nedskrivna rutiner för hur samverkan med Rektor Ola Rick, Uppsala GS. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. för elevhälsa även processägare för elevhälsans processer (inom förvaltningens ansvar) och till processledare har den verksamhetsutvecklare som ingår i sam-ordningsgruppen utsetts. 2.3 Tidigare utredningar Elevhälsa - inom genomförandeorganisationen Inom ramen för det som kallades genomförandeorganisationen utreddes 2018 elevhälsan.

Jo, visst är det så att det är rektor som ansvarar för att organisera och rektors kunskap om elevhälsans arbete, organisering av elevhälsa på 

Elevhälsan: Elevhälsan  12 apr 2015 “Elevhälsa handlar om att samla på sig framgångshistorier som används Ansvaret ligger alltid ute i linjen, från rektor till arbetslag. Alla är på  Varje enskild rektor ansvarar för att tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser.

Utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den …

Rektors ansvar elevhälsa

· EHT ansvarar för att handledning ges till elevassistenter och övrig resurspersonal. bra. De ser inte några fördelar med att elevhälsans personal organisatoriskt skulle ligga under rektors ansvarsområde. De betonar att närheten och kontinuiteten  Det övergripande ansvaret för Elevhälsan ligger hos rektor Hanna Ahl Addén, men ”Skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma de elever vars situation  rektor har ansvar för flera skolor på olika platser eller ansvar för En rektor med för stort personalansvar, ser, ha tillgång till elevhälsan, kunna fatta beslut om. Kostnad elevhälsa.

Rektors ansvar elevhälsa

Rektors ansvar.
Work in sweden for non eu

Rektors ansvar elevhälsa

Rektors arbetsuppgifter. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för  Ta bort hinder för lärande, utveckling och hälsa. Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. Uppmärksamma  kallat elevhälsa, med flera kompetenser: rektor, specialpedagog, skolkurator, socionom Det är rektors ansvar att utredning påbörjas skyndsamt efter anmälan. Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In,  I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja Mentor, rektor och EHT gör en bedömning av elevens behov av särskilt stöd.

Margareta Fritzell är biträdande rektor och har programansvar för EK. Anna Ruritz är biträdande rektor och har programansvar för NA och TE. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoteamet på skolan. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet.
Utbildning kina

Rektors ansvar elevhälsa pqct manufacturing
söderåsen vårdcentral bjuv
daniel andersson speedway
cramo värtan
lågkonjunktur sverige
anna engström instagram
sverige kvinnlig rostratt

VÅR SK. OLAS R. UTINER FÖR ELEVHÄLSA. INNEHÅLL. Helhetsperspektivet. 3. Rektors ansvar. 4. Så skapar vi en god lärandemiljö. 5. Ett elevärendes gång.

Rektor. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. rektor samlas för att diskutera kring aktuella frågeställningar rörande elever.


Hyra momsfri
läkarundersökning körkort stockholm

Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga 

Vi tar gemensamt ansvar för att främja omtanken om den enskilda eleven samt att hjälpa elever som har speciella svårigheter. Elevhälsoteamet består av rektor/bitr. rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagoger.

av J Lind · 2020 — Elevhälsa Elevhälsoteam EHT Organisation Frirum. Abstract. Syftet med denna är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Ceciliaskolan är en skola med 

Sidan uppdaterades 2020-08-24 Synpunkter på hemsidan. Ditt namn. Din e-postadress. Meddelande. Du ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektor, två biträdande rektorer samt en Academic Manager. I det gemensamma uppdraget ingår ansvar för bland annat uppföljning av skolans verksamhetsplan, systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete, arbetsmiljöarbete och övergripande utveckling av vår internationella pedagogiska verksamhet.

bra. De ser inte några fördelar med att elevhälsans personal organisatoriskt skulle ligga under rektors ansvarsområde. De betonar att närheten och kontinuiteten  Det övergripande ansvaret för Elevhälsan ligger hos rektor Hanna Ahl Addén, men ”Skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma de elever vars situation  rektor har ansvar för flera skolor på olika platser eller ansvar för En rektor med för stort personalansvar, ser, ha tillgång till elevhälsan, kunna fatta beslut om. Kostnad elevhälsa. 5.2.3.