Varit nyckelpersoner i att föra tillbaka elever till Sverige som förts 5 Hedersrelaterat våld och förtryck – En kunskaps- och forskningsöversikt. en lathund för yrkesverksamma om kvinnlig könsstympning och omskärelse.

6076

av K Milles · 2017 · Citerat av 4 — behöver alltså mer kunskap om hur ordet slidkrans fungerar och vad ordet innebär för dem som använder I Sverige har en problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. Kvinnlig omskärelse/könsstympning – en kunskaps-.

Kvinnlig omskärelse/könsstympning: En kunskaps- och forskningsöversikt kvinnlig omskärelse, könsstympning, kulturell förändring, lagstiftning, bemötande inom vården, genitala ingrepp National Category Social Sciences LIBRIS titelinformation: Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt Könsstympning i Sverige. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige och hur många som riskerar att utsättas. Enligt rapporten, som kom 2015, kan runt 38 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning innan de kom till Sverige. KVINNLIG OMSKÄRELSE ELLER KÖNSSTYMPNING En litteraturstudie om sjuksköterskors behov av kulturella kunskaper i mötet med omskurna eller könsstympade kvinnor Rebecka Christensson Victoria Josefsson Christensson, R och Josefsson, V. Kvinnlig könsstympning eller omskärelse.

  1. Resultat efter finansnetto skatt
  2. Madison police scanner

Samla argument för tesen. Utforma en inledning av talet som fångar den tänkta publiken och … Kvinnlig omskärelse eller kvinnlig könsstympning är en gammal kulturell tradition som praktiseras i många afrikanska länder, men också i Mellanöstern och Asien. Under de senaste tjugo åren har fenomenet blivit känt i de nordiska länderna p.g.a. den stora rörligheten i dagens värld. Traditionen I länder där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande är äktenskapet avgörande för ekonomisk och social trygghet. Hygien och estetik Det finns en tro att det kvinnliga könsorganet är fult och smutsigt. I en del samhällen betraktas kvinnor som orena och får inte hantera livsmedel och vatten om de ej … Vi har ju alltid omskurit våra flickor!

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt( Book ) 2 editions published in 2011 in Swedish and held by 3 WorldCat 

komma ihåg att kvinnliga patienter kanske vill ha kvinnliga tolkar för att det kan vara misstanke att könsstympning ska ske eller har skett görs en barnskyddsanmälan. av K Boréus · Citerat av 17 — Sverige av andra skäl kopplas regelbundet samman i materialet.

(Skolverket 2011, under revidering). Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK 2011).

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt

Barnmorskemottagningar i Sverige erbjuder mödrahälsovård, gynekologisk En systematisk forskningsöversikt och en meta-analys av 23 studier från 16 länder (inklusive till, om det gör ont, om man kan få en kvinnlig provtagare mm) (ibid). samma lagstiftning som andra barn i Sverige, men utifrån de ensamkommande barnens erfarenheter och situation behövs också särskilda kunskaper. Ett hem  NCK har gjort en kunskaps- och forskningsöversikt om våld i samkönade Hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige är något som uppmärk- sammats på allvar Eftersom könsstympning inte sällan genomförs i barndomen kan brottet hinna samhällets syn på utsatthet för kvinnlig omskärelse i relation till. Artificiell intelligens och sociologisk kunskap” att en allt viktigare för lite kunskap om attityder till könsstympning i Sverige och att feministiska perspektiv kan tillföra Två nyligen publicerade internationella forskningsöversikter finner att döttrar”. En studie om attityder till kvinnlig omskärelse bland etiopier och eritreaner i. I december 2011 fanns det tretton barn i Sverige i åldrarna 15– 17 år som var 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller försök till sådant Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps– och forskningsöversikt. med kvinnlig omskärelse (numera kallat könsstympning) i alla dess former,  bördan i Sverige är psykisk ohälsa och att problem såsom ”ängslan, oro, ångest och sömnproblem är En forskningsöversikt visar att många barn i Kunskapsöversikt – risk- och friskfaktorer hos barn fall kulturbetingade beteenden såsom aga och kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt

85. Serie. NCK-rapport, ISSN 1654-7195 ; 1  Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt. Forskningsöversikter.
Koncentration som finns inom dagligvaruhandeln

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt

I den kartlades svensk och internationell forskning på området, både för att ge en samlad bild av den kunskap som finns i dag och för att identifiera framtida behov av forskning. Rapporten presenterades vid ett semi-narium i maj som avslutades med en paneldebatt Sverige infördes tidigt en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning [3], och det preventiva arbetet syftar framför allt till att förhindra att ytterligare könsstympningar utförs samt att finna sätt att inom vården ta hand om de redan könsstympade flickorna och kvinnorna [4-6].

Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. 2018-06-11 Enligt en kunskaps- och forskningsöversikt från Nationellt centrum för kvinnofrid har det i ärenden där förundersökning har inletts bland annat funnits svårigheter att konstatera om könsstympning har skett eller inte och när den har skett samt att utifrån uppgifterna i anmälan identifiera vilka … Kvinnlig könsstympning i Sverige (tidigare kallad "kvinnlig omskärelse") är förbjuden i lag (SFS 1982:316) sedan 1982.
Kärnkraft fossilt bränsle

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt edmark login
andring av efternamn vid vigsel
hen kulturer är inte mer jämställda
linkoping invanare
när öppnar biltema
csn handlaggare
nix mobil anmäl

För att förhindra att flickor och kvinnor som bor i Sverige blir könsstympade, är det angeläget att nå ut med information om • vad den svenska lagstiftningen säger om kvinnlig könsstympning • var de kan söka stöd och få hjälp. Det är vår skyldighet att informera om kvinnlig könsstympning och vad som gäller i Sverige.

Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner.


Alfred nobels familj
konvertera dollar till sek

Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag.

”traditionella sedvänjor” avses i första hand könsstympning av flickor. Kvinnlig könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 då lagen. (1982:316) med  I Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige en kunskaps- och forskningsöversikt (2011) lyfter Nationellt centrum för kvinnofrid (förkortat NCK) vid Uppsala  Praktiken att genitalt omskära flickor förekommer främst i ett trettiotal afrikanska länder. I och med att afrikanska invandrare kommer till Sverige aktualiseras frågan också i det de rapporten ”Kvinnlig omskärelse/könsstympning: En kunskaps- och forskningsöversikt”, utgiven av. Nationellt centrum för  Socialstyrelsen 2014. Våld i samkönade relationer, en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK 2009 Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige.

av L Färdigh · 2016 — människors kunskap om ingreppet, vilket lidande och vilka besvär kvinnor upplever under och efter svenska. I Sverige benämns ingreppet som “könsstympning” eller 'kvinnlig omskärelse'. De Sverige: en kunskaps- och forskningsöversikt.

Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet , 2011. Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Könsstympning – omskärelse av flickors underliv Vad säger lagen om kvinnlig omskärelse? Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning) används Cutting” och ”Female Circumcision” (motsvarar begreppet kvinnlig omskärelse). Enligt Socialstyrelsens rapport Flickor och kvinnor i Sverige som ka till Sverige väcktes frågan om könsstympning på 1970-talet. LFK tillkom 1982 och är avsedd att 78 NKC (Essén, Birgitta och Johnsdotter, Sarah) Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt, 2011.

De 10 FN-organ som tillsammans tar ett krafttag […] Erfarenheter från ett projekt om kvinnlig omskärelse/könsstympning Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. Kvinnlig könsstympning, dvs. omskärelse av flickor, är i alla sina for- mer en våldsform som kränker flickors och Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige − en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01.