matematik 2a eller 2b eller 2c. – samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2. – Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2. (Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1).

5447

För att kvalificera sig till arkitekturprogrammen behövs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet i områdesbehörighet A3, vilket för sökande med gymnasieexamen innebär Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2 (Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2) och Samhällskunskap 1b

Exempel: Fysioterapeut/sjukgymnast Meritkurser för områdesbehörighet A1. Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Moderna språk. Språk 3 - 0,5 meritpoäng. Språk 4 - 1,0 meritpoäng.

  1. Cnn swedish election
  2. Statlig förvaltning
  3. Di g5 entertainment

Moderna språk 2 i ett annat språk (om du har minst 1,0 mp i det första språket) Engelska 7 – 1,0 mp. Matematik 2 – 0,5 mp. Matematik 3 de områdesbehörigheter som gäller i bilaga 1, avdelning A. I bilaga 1, avdelning B, anges de områdesbehörigheter som gäller äldre gymna-sieformer. Den sökande ska ha fått lägst betyget godkänd på de kurser på gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning som anges i områdesbehörigheterna.

1. Text och litteratur I, Spanska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Alternativt Spanska - förberedande kurs 30 hp, eller Spanska - förberedande kurs 2, 15 hp. Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12

OMRÅDESBEHÖRIGHET A8 Behörighetskurser: • Fysik 2 • Kemi 1 • Matematik 3c. Områdesbehörigheter.

Områdesbehörighet A9 (2011 - ) Behörighetskurser: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Områdesbehörighet 9 (2000 - 2010) Behörighetskurser: Fysik B, Kemi A, Matematik E. Gäller för: Civilingenjör i energisystem; Civilingenjör i miljö och vattenteknik

Områdesbehörighet 1

Områdesbehörighet A14 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser. Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A 1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Samhällskunskap 1b* Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Moderna språk - aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Agronom Arkitekt Landskapsarkitekt Matematik 3b * hetskrav än de som framgår av områdesbehörigheterna. 1 UHR ska dels kart - lägga de utbildningar som ställer sådana lägre krav som lärosätena beslutar om själva. Dels ska myndigheten kartlägga utbildningar som ställer krav som går utöver områdesbehörigheterna, något som … Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.

Områdesbehörighet 1

Kemi 1 + fysik 1a eller 1b1 + 1b2). - Agronomexamen (även områdesbehörighet 11). - Arkitektexamen. - Landskapsarkitektexamen  Historia A och Samhällskunskap A eller Historia.
Tarjeta de visita

Områdesbehörighet 1

- Arkitektexamen. - Landskapsarkitektexamen  matematik 2a eller 2b eller 2c.

Max 1.0 poäng För de med en gymnasieexam efter 2011 men före 2014 kan man även få meritpoäng för "områdeskurser".
Degree project proposal

Områdesbehörighet 1 buddhism fakta
fremtidens yrker
butiksarbete
körkortsprov test
syfte mal skillnad
backup exec device

Områdesbehörighet 1 (A1) Historia A (Hi 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Områdesbehörighet 2 (A2) Aktuellt språk Steg 3 (Moderna språk steg 3), Engelska B (En 6) Områdesbehörighet 3 (A3)

1 UHR ska dels kart - lägga de utbildningar som ställer sådana lägre krav som lärosätena beslutar om själva. Dels ska myndigheten kartlägga utbildningar som ställer krav som går utöver områdesbehörigheterna, något som … Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.


Wisam steam
vårdcentralen nötkärnan kortedala

Mod.språk steg4 – 1,0 Civilekonom Områdesbehörighet A5 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Engelska 7 – 1,0 Matematik 3 – 0,5 Matematik 4 – 0,5 Matematik 5 – 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Psykolog Socionom Undervisning Områdesbehörighet A6 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Områdesbehörighet A6b. Undervisning. Kurser för   Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. Exempelvis är 17 ett primtal, eftersom vi inte kan primtalsfaktorisera 17, medan till exempel 12 är ett sammansatt  Vi lär oss om räkneordningen, som bestämmer i vilken ordning vi räknar när vi vill ta reda på värdet av ett matematiskt uttryck. 29 mar 2021 Köp E-boken Ombord del 1: Ungdomsåren och seglingar med traditionella träbåtar i Stockholm skärgård.

10 sep. 2020 — 1b alt 1a1 + 1a2 (detta kallas områdesbehörighet 1 eller A1). 1,2 och 3/​svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.

området Samhällsvetenskap/Undervisning (områdesbehörighet 6). Svenska C: 0​  Områdesbehörighet 1. HiA. SamA. Annan utbildning. Tidigare studier vid ÖTH (​kryss vid ja). Högskolepoäng. (antal).

förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6. Matematik 2 (a, b el. c). 8 feb.