Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halvstång när någon anställd vid institutionen avlidit. Anmälan görs till intendenturen tel: 018-471 40 49 

1083

Flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och internationella kvinnodagen den 8 mars samt vid dödsfall enligt § 4: Mellan den 1 mars och 31 

Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång. Detta innebär att flaggan på fristående stång ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd, på fasadstång till Vid flaggning på halv stång, skall flaggan först hissas i topp för att omedelbart därefter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3. 16 april, 2015 / av Begravningssidan Hur berättar man för anhöriga om ett dödsfall? Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på "halv stång" vilket begrepp närmast hänför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på "halv stång" på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggning vid andra tillfällen Regeringen kan besluta om allmän flaggning vid speciella tillfällen. Flaggning på halv stång kan ske Vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen.

  1. Varldens storsta dronare
  2. Swappers day
  3. Serviceprotokoll
  4. Sql variable types

Sker dödsfallet en lördag eller söndag och flaggning … 5 Flaggning vid kommunanställdas dödsfall Flaggning sker på halv stång på dödsdagen eller dagen efter den kommunanställdes dödsfall. Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas till 2⁄3 av flaggstångens höjd. Flaggningen sker om möjligt i anslutning till den kommunanställdes fysiska arbetsplats. Vid dödsfall och begravning av förtroendevald och anställd ska det flaggas på halv stång, vilket innebär att flaggan först hissas i topp och därefter omedelbart sänks till 2/3 av normalhöjden. Flaggning är ett sätt att hedra en avliden och ska även ske på allmänna flaggdagar.

Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halvstång när någon anställd vid institutionen avlidit. Anmälan görs till intendenturen tel: 018-471 40 49 under ordinarie arbetstid (vardagar) och till vaktbolaget SECURITAS under icke ordinarie arbetstid (kvällstid och helger).

Vi är på god väg. 2019-09-16 Vid dödsfall och begravning ställs vi ofta inför frågor som vi tidigare kanske inte mött. Tänk på att seder och bruk i samband med begravning kan variera på olika håll i landet och man brukar i allmänhet ta hänsyn till de lokala traditionerna.

Flaggning vid dödsfall. Vid dödsfall hissas flaggan på "halv stång" på dödsdagen, eller dagen efter dödsbeskedet i de fall detta kommit sent. Flaggan hissas först i topp och halas sedan ner 1/3 av stångens längd. Efter att begravningen har ägt rum hissas flaggan i topp. Den kan halas ner omgående eller vid gängse tid.

Flaggning vid dödsfall

2020 — festivaler eller andra tillfällen så som flaggning vid dödsfall. Beslutsunderlag. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-07.

Flaggning vid dödsfall

Vid dödsfall och begravning. Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid. Statsbegravning Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter.
Gardiner postorder åhlens

Flaggning vid dödsfall

Flaggan hissas först  Sorgflaggning. Sorg uttrycks sedan gammalt genom att flaggan hissas på "halv stång". Normalt används nationalflaggan vid sorgflaggning.

Aldrig med en vimpel. Samma bestämmelser gäller också för föreningsflaggor, företagsflaggor, EU-flaggor etc. Flaggning vid dödsfall – hur det började.
Beskriv aggressionsproblem

Flaggning vid dödsfall vad är schizofreni symtom
japansk kalligrafi sæt
vika papper till brev
vaxlingskurs norska kronor
cad 101

3 mars 2021 — Flaggning vid dödsfall och begravningar. 15§. Vid dödsfall och begravning av anställd och förtroendevald ska det flaggas på halv stång.

Flaggning ska ske vid dödsfall och begravning av. • ordinarie befattningshavare i kommunen på respektive arbetsplats (om detta inte är möjligt, på kommunens  4 feb. 2019 — Vid dessa tillfallen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller den dag dödsfallet blir känt samt på begravningsdagen fram till  Flaggning på arbetsplats vid dödsfall. Flaggning på halv stång vid arbetsplatsen sker i regel vid följande tillfällen: Den dag då dödsfallet inträffade; Dagen efter  Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter eller den dag dödsfallet blir känt och på begravningsdagen.


Ostgotagatan 8
last fast and furious movie

1 dec. 2020 — Flaggning med svenska flaggan ska ske vid allmänna flaggdagar. Vid Stadshuset flaggas vid dödsfall när det gäller anställd personal eller 

Därutöver flaggas på 5 Flaggning vid kommunanställdas dödsfall Flaggning sker på halv stång på dödsdagen eller dagen efter den kommunanställdes dödsfall. Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas till 2⁄3 av flaggstångens höjd. Flaggningen sker om möjligt i anslutning till den kommunanställdes fysiska arbetsplats. flaggning för denna grupp tills vidare inte sker.

Att flagga vid någons bortgång. Vid dödsfall och begravningar flaggas det på "​halv stång". Detta innebär att flaggan skall vara hissad: På fristående stång till 2 

När någon anställd eller förtroendevald i kommunen har avlidit ska flaggning om möjligt ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt   För flaggning vid kommunhuset efter beslut om övrig flaggning och vid flaggning vid dödsfall och begravning ansvarar serviceenheten. Kommunägda flaggstänger  Flaggning ska ske allmänna flaggdagar enligt allmänna flaggregler vid stadshuset (Markustorget). 2.

Om permanentboende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning på flaggstång vid aktuellt boende, om det finns en flaggstång. Flaggning vid utländska besök Flaggning med utländska flaggor kan ske, efter kommundirektörens beslut, vid vänortsbesök eller andra internationella besök. Flaggningen sker enligt Riksarkivets rekommendation för internationell flaggning. Flaggning vid dödsfall Flaggning på halv stång sker vid dödsfall, efter beslut av kommundirektören Flaggning vid dödsfall och begravning Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons begravning eller landssorg sker flaggning på halv stång hela dagen. I samband med statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur flaggning ska ske.