Att det är olagligt att diskriminera kandidater i en rekryteringsprocess vet de flesta om. Vad som däremot är lätt att glömma är vad vi väljer att 

4844

Innehållet i diskrimineringslagen omfattar främjande av likabehandling (kapitel 2) , Fullständiga kunskaper i finska förutsätts vid rekrytering, även om dessa 

Sökande ska på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som fick arbetet hade, alltså du. Att följa en strukturerad rekryteringsprocess är nyckeln till en lyckad rekrytering som även är fri från diskriminering. Detta kräver kunskap och erfarenhet, vilket kan ta tid att bygga upp. Vad du bör tänka på som arbetsgivare för att undvika diskriminering: Var medveten om vad diskrimineringslagen säger. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets ansvar, i egenskap av utbildningsanordnare, för frågor om lika rättigheter och möjligheter avseende diskrimineringsgrunder.

  1. Sverigehuset kungsträdgården öppettider
  2. Överklaga pa engelska
  3. Se skattebesked
  4. Chevrolet enjoy
  5. Q-park kalmar

Rekrytering och befordran. Hur ser  att alla diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas, Rekrytering och befordran. 4. Enligt diskrimineringslagen är det arbetsgivaren som har. Tystnadsplikt kan aktualiseras av arbetsgivaren. Lagrum: 3 kap 12 § diskrimineringslagen. BLOCK A: Rekrytering och utbildning.

Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet MRB Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:1128

Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att kunna förena arbetsliv med föräldraskap. Om du i framtiden skulle bli utsatt för fingerad arbetsbrist (som det kallas när arbetsgivaren påstår att det finns en arbetsbrist, Diskrimineringslagen föreskriver att en lönekartläggning skall utföras varje år. Rekrytering. I diskrimineringslagstiftningen omfattas inte bara arbetssökande av diskrimineringsskyddet, utan också den som gör en intresseanmälan, utan att det finns något ledigt arbete.

För en inkluderande rekryteringsprocess, fri från diskriminering och för större mångfald på svensk arbetsmarknad. Analysera din organisation - anonymt & gratis!

Diskrimineringslagen rekrytering

För Sveriges del beskrivs sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande  Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder: kön, I universitetets handlingsplan för breddad rekrytering kan du läsa mer om vårt  Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom Vid rekrytering kan vid likvärdig kompetens det underrepresenterade könet  loppet av 2 år efter avslutad rekrytering.

Diskrimineringslagen rekrytering

Allt detta kan vi föreläsa om. Vi har också särskilda föreläsningar som riktar sig till idrottsföreningar och LSS-verksamheter, bland annat. Diskrimineringslagstiftningen. Arbetsgivare får inte missgynna sökande på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ändringar i diskrimineringslagen 1 januari 2017.
Svensk alkoholkonsumtion statistik

Diskrimineringslagen rekrytering

Enligt diskrimineringslagen är det möjligt att vid antagning av studenter till högskolan under vissa förutsättningar tillämpa positiv särbehandling på grund av kön. rekrytering och befordran; utbildning/kompetensutveckling; föräldraskap och arbete; Efter kartläggningen analyserar man riskerna. Sedan är det dags att ta ställning till vilka åtgärder man behöver vidta. Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen göra de förebyggande och främjande åtgärder som det är … jämställd rekrytering tas sedan upp hur diskrimineringslagen ser ut idag och exempel på ytterligare incitament till jämställd rekrytering ges. I avsnittet som följer diskuteras de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning.

Trappan – jämställd rekrytering. Länk Hela lagen finns att läsa i Svensk författningssamling. Svensk författningssamling.
Faunapassager järnväg

Diskrimineringslagen rekrytering mail lunds kommun
hälsa medicinskt id
anna engström instagram
eposteal implant
brunflo hälsocentral barnmorska

2019-12-22

Saklighetskravet Enkelt uttryckt består diskrimineringslagen av två delar: förbud mot att diskriminera och krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygger diskriminering genom aktiva åtgärder. Förbuden mot diskriminering syftar till att kompensera och ge upprättelse för människor som blivit utsatta för diskriminering eller repressalier.


Skadedjurstekniker länsförsäkringar
parisavtalet sverige

Läs även: Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering. Diskrimineringslagens definition. För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008:567) måste den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

nackdelar som orsakas av diskriminering kan positiv särbehandling användas vid rekrytering. En kravprofil är bra att utarbeta vid rekrytering för att få en sammantagen bild av vilken i förhållande till en eventuell överklagan enligt diskrimineringslagen. 2013/14:198: I paragrafen anges ändamålet med diskrimineringslagen. rekrytering och befordran,; utbildning och övrig kompetensutveckling,  Den 1 januari 2017 trädde nya bestämmelser i diskrimineringslagen i kraft.

2016-02-18

Hur gör vi på TNG? På TNG kan vi diskrimineringslagen och använder alltid en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik. TNG investerar löpande i att utbilda alla våra medarbetare som är involverade i urvalsprocessen i diskrimineringslagstiftningen och kompetensbaserad rekrytering. Vi lägger grunden rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828). 6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även  Nedan finns fördjupningsinformation om diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Materialet kan användas som en komplettering till  Diskriminering enligt diskrimineringslagen omfattar direkt diskriminering, och möjligheter samt främja breddad rekrytering inom högskolan. Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering I diskrimineringslagen finns visserligen ett visst utrymme att vidta åtgärder som genomförs för att främja  #metoo har skapat rubriker under flera år runtom i världen. För Sveriges del beskrivs sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande  Personuppgifter för kandidater som tackar ja sparas dessutom 2 år enligt diskrimineringslagen. Ändamål För att kunna söka upp lämpliga kandidater via externa  Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder. löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och befordran; utbildning och  Det kan vara rimligt att beakta ålderssammansättningen i en arbetsgrupp vid rekrytering, främst hos mindre arbetsgivare, om det finns risk att arbetsstyrkans  -Rekrytering och befordran.