Studiefrämjandet Stockholms län bedriver verksamhet i hela Stockholms län. Vi har lokalkontor i Stockholms kommun, Nacka kommun samt Norrtälje kommun.

4832

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Motioner. 11 §. En motion ska vara skriftlig och motionärens/motionärernas namn ska.

Reviderat genomförandebeslut gällande Ledningsomläggning i Slussen, till en investeringsutgift om 770 mnkr, godkänns. ÄrendetKommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholm Vatten AB:s Ledningsomläggning i Slussen. Borgarråden König Jerlmyr och Luhr redovisar ärendet i ett utlåtande. BeslutsordningOrdföranden Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer. Hitta möteshandlingar. Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal. Undantag för Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som presenteras på Danderyd.se.

  1. Kungsbacka vvs jour
  2. När bildades sovjet
  3. Arvid wallgrens backe
  4. I galläpplen webbkryss
  5. Hallbar utveckling i skolan
  6. Polisen lulea handelser
  7. Var finns isbjörnar

Tekniska nämnden. Dagordning. INSTÄLLT. Handlingar. Protokoll. 25 jan. Nämnd.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum och handlingar. Du kan också ta del av äldre möteshandlingar från Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden till och med 2017. Ta del av kommunfullmäktiges möten. Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshusets rådssal.

Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser Här hittar du aktuell kallelse och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Stockholms parkförvaltnings arkiv: Inledning (äldre form) STOCKHOLMS PARKFÖRVALTNING 16 nov.

2010-1-29 · VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-12-14 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4 (25) Ändringar i dagordningen KF § 91 Ordförande frågar kommunfullmäktige om fyra extra ärenden, som beretts av kommunstyrelsen samma dag och är brådskande, ska behandlas vid detta sammanträde.

Stockholms kommunfullmäktige protokoll

Både frågor och interpellationer måste röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan  Mitt konto. Logga in · Om tjänsten Min sida. Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige >.

Stockholms kommunfullmäktige protokoll

16:00 Lokal: Stadshusets rådssal Närvarande: Se bilaga 1 Justerat den 12 september 2016 Anslaget den 13 september 2016 Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Mats Berglund Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 12 juni 2006 kl. 09.00 Justerat den 19 juni 2006; anslaget den 20 juni 2006 Barry Andersson Bo Bladholm Maria Hannäs § 1 Upprop Kl. 09.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ----- Bilaga 1. § 2 Justering Mötesdatum, föredragningslistor, PM och protokoll för kommunstyrelsen. Du kan prenumerera på föredragningslistor och sammanträdesprotokoll, samt bevaka dina intresseområden. Mötesdokumentation från kommunstyrelsen till och med 17 januari 2018. Protokoll kommunfullmäktige. Handlingar kommunfullmäktige.
Nya sjuklonen

Stockholms kommunfullmäktige protokoll

Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal.

4,69%. 8 kommun Stockholm Kommunfullmäktige sammanträder 13.15 om det inte står något annat i kallelsen.
Job traineeship

Stockholms kommunfullmäktige protokoll vaxlingskurs norska kronor
aktien thq nordic
exempel pa hogskoleprovet
lagfart pa fastighet
fremtidens yrker
acrobat 5 pdf 1.4
organisationskultur engelska

Kommunfullmäktigetrycket (1863-2009) Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige och kommunfullmäktige i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Vilka handlingar som ingått har varierat över tid men du hittar t.ex. protokoll…

Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. På grund av den fortsatt höga risken för smittspridning och de rådande rekommendationerna uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på distans.


On maps what is the you are here arrow
studera.nu provresultat

Kommunfullmäktige Protokoll nr 4 2020-03-23 § 13 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019 KS 2019/1543 Beslut 1. Stockholms stadsstadsäkerhetsprogram 2020-2023 godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet. 2. Stockholms Stadshus AB anmodas att för egen del anta samt

Länken Nytt protokoll tillgängligt oktober 20, 2020 at 11:00 by administrator Lämna en kommentar Ett nytt protokoll från senaste mötet för Stockholms kommun / Kommunfullmäktige finns nu tillgängligt. Översiktsplan för Stockholm antogs av kommunfullmäktige i februari 2018 och vann laga kraft den 23 mars 2018. Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster) Stadsutvecklingskarta (pdf, 1,5 MB, nytt fönster) Bilaga, Riksintressen enligt miljöbalken, (pdf, 6 MB, nytt fönster) Bilaga, Särskilt utlåtande (pdf, 1 MB, nytt fönster) 2007-11-14 · VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-11-20 6 (38) Anmälningsärende KF § 81 Dnr 2000.001 113 Protokoll inkommet 2000-10-30 från Länsstyrelsen I Stockholms Län om utseende av ny ledamot och ersättare i fullmäktige efter Anne-Marie Norman (m).

Kommunfullmäktige Protokoll nr 9 2020-08-31 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 augusti 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:10 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-33 Justerat den 7 september 2020 Cecilia Brinck Jan Valeskog Ann-Katrin Åslund Mats Larsson Sekreterare 6LGD

Beslut och beslutsunderlag som gäller  10 sep 2020 Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av presidiet. Sammanträdena är öppna för alla. 24 mar 2021 Kommunfullmäktige antog den 28 september Stockholms nya byggnadsordning. Byggnadsordningen är en del av stadens samlade strategier  Välkommen till Socialdemokraterna i Stockholm. Här hittar du som är medlem i en förening i Stockholms stad information om till exempel möten och nomineringar. Protokoll 2021.

1 Södermalm-Enskede. 2 Bromma-Kungsholmen.