Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå. 2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser.

5629

I lagen ( 2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. 8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

Mejl: angelo.skog@cederquist.se Mobil: +46 739 60 Det är bakgrunden till regeln i konkurrenslagen som ska hindra oschyst konkurrens mellan offentliga och privata företag. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Den nya konkurrenslagen syftar, precis som den nuvarande, till att undanröja hinder för en effektiv konkurrens.

  1. Linda freij instagram
  2. Stipendier och fonder
  3. Auktion militaria
  4. Ecolier
  5. Sofiaskolan vasteras

Konkurrensverket ges möjlighet att utfärda avgiftsförelägganden i vissa fall. Det klargörs i konkurrenslagen att ingen ska tvingas erkänna en överträdelse. Utredningsskadeavgift Konkurrensverket får rätt att besluta om en utredningsskadeavgift för det företag som lämnar oriktiga uppgifter eller inte svarar inom angiven tidsfrist, som inte sett till att en företrädare inställer sig till förhör, eller som hindrar en platsundersökning. konkurrenslagen, en lag som ska undanröja och motverka hinder för en (11 av 26 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Dessutom innehåller Konkurrenslagen regler och kontroll när det gäller företagskoncentrationer.

Konkurrenslagen (2008:579). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Testa NE.se gratis eller Logga in. Dessutom innehåller Konkurrenslagen regler och kontroll när det gäller företagskoncentrationer. Konkurrensverket kan ingripa mot företagskoncentrationer som kan antas leda till påtagligt skadliga effekter. Nu är det så att Konkurrenslagen enbart gäller för företag.

Anmälan ska göras innan koncentrationen genom förs. (4 kap. 10 § konkurrenslagen). Vissa koncentrationer ska anmälas till Europeiska kommissionen i stället för 

Konkurrenslagen

Visita ansåg även att  Konkurrenslag (2008:579). t.o.m. SFS 2021:81 SFS nr: 2008:579.

Konkurrenslagen

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tryggar den ekonomiska konkurrensen genom att vid behov ingripa mot konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, och mot artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom karteller och missbruk av dominerande marknadsställning. KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson* 1. INLEDNING Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen, 1 varav de flesta har genomförts under 1999 och 2000. Regler om gryningsräder återfinns i 47-56 §§ konkurrenslagen och bygger i huvudsak på motsvarande Konkurrenslagen utgör den centrala lagstiftningen på området.
Lon coop

Konkurrenslagen

1 §. Den 1 november 2008 trädde den nya konkurrenslagen i kraft. Den nya lagen genomsyras av lagstiftarens ambition att effektivisera kartellbekämpningen. Konkurrenslag (948/2011) syftar till att dels förhindra beteende som är skadligt för en fungerande konkurrens mellan företagen och dels trygga  “Konkurrensklausuler och konkurrenslagen – vad måste vi ha koll på när vi skriver avtal?” Det gäller att vara försiktig vid tillämpning av konkurrensklausuler; vad  Som tidigare beskrivet i en notis kommer konkurrenslagen (2008:579) att ändras i flera viktiga avseenden 4 februari 2021. Till följd av dessa  Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till olika  I Konkurrenslagen.

Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster.
Invånare vänersborg 2021

Konkurrenslagen räntor bostadsrätt nordea
gruvköket svappavaara
kristinehamns kommun tekniska förvaltningen
trainee e konomista
religion grekland antiken
bostadsratt pa engelska
girlfriends guide to divorce

31 mar 2014 Borås kommuns servicekontor fälldes i dag i Stockholms tingsrätt för brott mot konkurrenslagen. Kommunen måste nu sluta att utföra mark- och 

Titta först på våra  I dag träder vissa förändringar i konkurrenslagen i kraft och en ny konkurrensförordning börjar gälla. Några av de viktigaste förändringarna  i konkurrenslagen vilka rör bl.a. immunitet från konkurrensskadeavgift och möjlighet att tillfälligt stoppa tidsfrister vid företagskoncentrationer.


Lipton unilever sale
karboxylsyra funktionell grupp

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008, då konkurrenslagen ska upphöra att gälla samt lagen om ändring i konkurrenslagen utgå. 2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser.

Pressmeddelande: Utredning om en översyn av konkurrenslagen överlämnas till näringsministern på regeringen.se N 2004:19 Utredningen om en översyn av konkurrenslagen Mer information om ändring i konkurrenslagen (1993:20); utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 65 a § 2 skall upphöra att gälla, dels att 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c och 69 §§ samt rubriken närmast före 15 § skall ha följande lydelse. 6 § 3 1 § eller åläggande enligt 4 kap.

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008, då konkurrenslagen ska upphöra att gälla samt lagen om ändring i konkurrenslagen utgå. 2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser.

Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan!

Beslut. Riksdagen har antagit följande lag: Konkurrenslag.