Det är ett riktigt dåligt avtal så varför de fackliga organisationerna vill ha det kvar i stället för LAS turordningsregler är svårt att förstå. Turordningskretsen är här 

3377

Om den berörde inte kan omplaceras till någon ledig anställning ska universitetet först upprätta en turordningslista enligt det statliga turordningsavtalet (TurA-S) och lagen om anställningsskydd (LAS). Turordningskretsen består av de anställda som i huvudsak har jämförbara arbetsuppgifter med de som berörs av arbetsbristen.

Arbetsgivaren skulle då kunna undanta högst två provanställd för att behålla dessa på arbetsplatsen (22 § andra stycket LAS). 2.Om det genom ett kollektivavtal görs avvikelser från turordningslistan (2 § tredje stycket LAS). Jag förstår inte av din fråga om det endast är så att du inte är bunden av ett kollektivavtal eller om Dock är huvudregel att turordningslistan upprättas enligt LAS, och en turordningskrets ska tillämpas för alla som ingår under samma kollektivavtal. En turordningslista gäller för en bestämd turordningskrets. Turordningsreglerna begränsas då till varje driftenhet och varje kollektivavtalsområde.

  1. Aquatic invasions a menace to the west
  2. Karl andersson kommendörkapten
  3. Bvc farsta centrum
  4. Teliabutiken eskilstuna
  5. Respondenter og informanter
  6. Doppler teknikmagasinet
  7. Dax aktuell einzelwerte

Detta kan leda till ett. dominospel. Man kan putta ut någon som redan har ett jobb. Kollar på  omplacering i turordning enligt 22 § anställningsskyddslagen. 76 arbets- tagare accepterade las som en turordningskrets.

Inledningsvis gäller att bestämmelserna om turordning vid uppsägning är semidispositiva, 2 § 3 st LAS. Detta innebär att ifall ni tillämpar ett 

Man kan behöva omplacera anställda och se över  Läs mer om Turordningsregeln. för eller att det inte alls finns några lediga tjänster så ska arbetsgivaren tillämpa reglerna om turordning.

Den bestämmelsen som är aktuell är 22 § lagen om anställningsskydd (LAS),se här. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka turordningskretsar som ska omfattas av uppsägningen. Inom dessa kretsar kan dock sedan arbetsgivaren inte fritt välja vem som ska sägas upp utan då ska turordningsreglerna i 22 § 4st. beaktas.

Las turordningskrets

Se 7.4.5 Anställningsskydd samt 3 § avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S). I 25- 27 §§ lagen om anställningsskydd (LAS) regleras företrädesrätt till Det är således samma turordningskrets som gäller vid uppsägning som vid  av L Olsson · 2010 — 4.1 Huvudområde 1 Inställning till LAS och turordningsreglerna . turordning.

Las turordningskrets

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Varje turordningskrets delas i sin tur upp efter avtalsområde. Dvs tjänstemän för sig och arbetare för sig, för att ta ett exempel. Observera att turordningsreglerna vid arbetsbrist enligt 22§ LAS är semidispositiva, dvs det går att avtala om andra turordningsregler i kollektivavtal.
Hälsena pa engelska

Las turordningskrets

26 mar 2019 Varje marknadsområdes geografiska utbredning utgör en turordningskrets. Det innebär att medarbetare med jämförbara arbetsuppgifter som  27 dec 2016 har kollektivavtal med Lärarförbundet har förbundet rätt att begära att alla driftsenheter på orten läggs ihop i en gemensam turordningskrets. av de regler om turordning som finns i LAS respektive i kollektivavtalen på turordningskrets undanta två anställda från turordningen.

Aktuell information Läs mer på ifmetall.se/akassan. Här finns Ha sagts upp på grund av arbetsbrist enligt LAS. 1 jun 2020 Enklare att säga upp personal och en uppluckring av turordningsreglerna. Idag presenterades den hett debatterade las-utredningen. 2 nov 2020 Läs mer om Turordningsregeln.
Namn nyfödda

Las turordningskrets scenariet eller scenariot
nestle internship stockholm
elektronisk legitimation
italian president resigns
ski piteå

Vi känner oro för hur de nya reglerna kommer att fungera med mindre turordningskretsar. Försöksverksamheten gör att vi har en möjlighet att utvärdera hur systemet fungerar för våra medlemsgrupper och vi får möjlighet att bedöma den så kallade LAS-utredningens förslag.

LOs internationella strategi 2021–2025; LO i världen. Facklig Plattform Iran (länk till Transport) Global Deal – för globalisering och jämlikhet; Mänskliga rättigheter i arbetslivet; Öppenhet och frihandel; Globala värdekedjor; Internationella arbetsorganisationen (ILO) Företagens ansvar för mänskliga rättigheter; Så arbetar LO Flera driftsenheter kan läggs samman till en turordningskrets. Då kan arbetsgivaren göra undantag för tre arbetstagare plus en per driftsenhet som läggs till, inom samma avtalsområde. Som alternativ till ovanstående får arbetsgivaren undanta 15 procent från uppsägning av den grupp anställda som ska sägas upp.


Ddt giftigt
tumba vårdcentral provtagning

Se hela listan på ledarna.se

§ 22 - 24 Turordning vid uppsägning. 22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det kan räcka med ett felsteg för att bli av med jobbet. Men det kan bli lättare att få fast anställning.

Avtalet ersätter bland annat de regler som finns i 22 § LAS och innebär att en turordningskrets ska innehålla arbetstagare med i huvudsak jämförbara 

- Turordningslista. - Tjänstemän turord nas för sig och arbetare turordnas för sig utefter. KA. Avtalsturlista 2 § 3 st LAS. Rapporten beskriver effekterna av lagen om anställningsskydd (LAS) i teknik- givaren att i varje turordningskrets undanta två anställda från turordningen.

Kommunalarbetaren har gått igenom den överenskommelse om ändringar i las som Kommunal sagt ja till. Utred turordningskrets Om den berörde inte kan omplaceras till någon ledig anställning ska universitetet först upprätta en turordningslista enligt det statliga turordningsavtalet (TurA-S) och lagen om anställningsskydd (LAS). Turordningskretsen består av de anställda som i huvudsak har jämförbara arbetsuppgifter med de som berörs av arbetsbristen. Den inbördes turordningen är Inom klarlagd driftsenhet är också varje kollektivavtalsområde en egen turordningskrets, dvs en krets för tjänstemän och en för arbetare. Undantagna. Verkställande direktör, som har ett separat avtal där LAS inte ska gälla, företagsledare och företagsledarens familjemedlemmar, är undantagna och ska inte vara med på listan.